Information om behandling av personuppgifter

Vi arbetar fortlöpande med att utbilda vår personal och informera våra leverantörer om vikten av en respektfull och säker behandling. I denna information beskriver vi hur vi hanterar dina personuppgifter och hur vi uppfyller gällande lagkrav rörande personuppgifter bland annat kraven i Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR).  

SGS Veckobostäder är en del av Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS), vilka är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker inom eller på uppdrag av verksamheten.
Vi samlar in information om dig i samband med din förfrågan/bokning om intresse för att hyra logi eller lägenhet. I din förfrågan registrerar du adress- och kontaktuppgifter. I vårt bokningssystem kompletterar vi med uppgifter om din bokning inklusive hyra. Till personuppgifter hör också de spår du lämnar i våra systemloggar när du besöker någon av våra hemsidor. Uppgifter som cookies och ip-adresser använder vi för att analysera hur våra besökare använder de tjänster och webbplatser som vi tillhandahåller.
Vi lämnar ut personuppgifter i den mån det är nödvändigt till: myndigheter och leverantörer inom fastighetsförvaltning och våra servicetjänster. I övrigt har vi som policy att aldrig lämna ut information om våra gäster.

I den mån behandling av dina personuppgifter utförs för SGS räkning av en leverantör till SGS, t.ex. våra systemleverantörer, så träffas ett skriftligt s.k. personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett lagligt och säkert sätt.

Din intresseanmälan med dina personuppgifter kommer att raderas vid en årlig rensning och kan därmed komma att sparas upp till 12 månader. Har din bokning hos oss resulterat i en faktura kommer uppgifterna i bokningssystemet att lagras totalt i sju år, för att vi ska uppfylla bokföringslagens krav. Uppgifter som inte krävs för att uppfylla krav i annan lagstiftning kommer också att raderas årligen. Vi använder uppgifterna för att sammanställa avidentifierad statistik för SGS interna bruk såväl åt våra ramavtalsleverantörer.

De uppgifter vi registrerar om dig erfordras för att kunna fullfölja din bokning, ditt boende och vår service under boendetiden eller för att uppfylla lagstadgade skyldigheter gentemot myndigheter. Om samtycke krävs enligt Dataskyddsförordningen kommer vi att efterfråga det av dig innan vi registrerar uppgifterna. Exempelvis uppgifter som rör särskilda önskemål till följd av hälsoskäl.

Du har rätt att få ett registerutdrag med de uppgifter vi har om dig. Vill du begära: rättelse, radering, invända mot en behandling, få behandlingen av dina personuppgifter begränsad, återkalla samtycke samt överföring av personuppgifter till annan så gör du det enklast genom att kontakta vår personal på vb@sgsveckobostader.se. Du kan också vända dig till oss genom att skicka brev till:

SGS Studentbostäder, Att: Dataskydd, Kaserntorget 11, 411 80 Göteborg

Om du inte är nöjd med SGS behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.